Ela na paiksoume

Koumpouriana

21 - 06 - 2024
Είσοδος μελών

Ela na paiksoume

00 Logo Σε διαβούλευση βρίσκεται στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΕΤ. 2208821229) για το σχεδιαζόμενο Μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό (ΜΥΗΕ) στο ρέμα Καριτσιώτης, ΤΚ Καρίτσης Δολόπων, Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων, Π.Ε. Καρδίτσας και Δήμου Αγράφων, Δ.Ε. Αγράφων, Π.Ε. Ευρυτανίας.

 Από έλεγχο μελών του Δικτύου μας στα δημοσιοποιημένα στο ανωτέρω Μητρώο στοιχεία του φακέλου του έργου προέκυψε ότι ο σταθμός παραγωγής και το μεγαλύτερο τμήμα του αγωγού προσαγωγής του συγκεκριμένου ΜΥΗΕ, ισχύος 1,57MW, που προτίθεται να ιδρύσει η εταιρία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ», θα

εγκατασταθεί στο ρέμα Καριτσιώτης, στην περιοχή νοτίως του οικισμού της Καρίτσας, ενώ η υδροληψία και το μικρότερο τμήμα του αγωγού ανήκει στην Τ.Κ. Βραγγιανών της Δ.Ε. Αγράφων του Δ. Αγράφων της Π.Ε. Ευρυτανίας.

 Η υδροληψία του έργου τοποθετείται σε απόλυτο υψόμετρο 949 m και το μήκος του αγωγού προσαγωγής (αγωγός εκτροπής του νερού από την κοίτη) ανέρχεται σε 2.407,55μ.. Ο σταθμός παραγωγής θα βρίσκεται σε υψόμετρο 867 m και η συνολική ωφέλιμη υψομετρική διαφορά που δημιουργείται ανέρχεται σε 85 μέτρα. Η υδροληψία του έργου καθώς και τμήμα αγωγού περίπου 600μ. χωροθετούνταιι ΕΝΤΟΣ ορίων περιοχών ενταγμένων στο δίκτυο NATURA με κωδικό GR 1410002 - SCI Α και ονομασία "ΑΓΡΑΦΑ” και GR2430002 SPA και ονομασία Όροι Άγραφα.

 Πρόκειται για ακόμα μία καταστρεπτική επέμβαση σε μία απείρου κάλλους και αξιόλογης ιστορικής σημασίας περιοχή των Αγράφων, με απώτερο στόχο την αρπαγή του υδάτινου πλούτου της, υπό το πρόσχημα της παραγωγής ενέργειας και της αντιμετώπισης της «κλιματικής κρίσης». Μια επέμβαση με ανυπολόγιστες καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος, συνοδευόμενες και από τις αντίστοιχες επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

 Το έργο πρόκειται να αναπτυχθεί εντός δάσους και δασικών εκτάσεων κατά παράβαση αντίστοιχων Συνταγματικών διατάξεων. Σχεδιάστηκε στη λογική του «όπου ρέμα και ποτάμι εκεί και ένα ή και περισσότερα μικρά υδροηλεκτρικά», χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις σωρευτικές επιπτώσεις από τα πάμπολλα άλλα όμοια έργα στην ευρύτερη περιοχή και παραβιάζοντας, έτσι, και το ισχύον Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης - ΑΠΕ (ΕΠΧΣΑΑ- ΑΠΕ).

 Επιτρέπει αυθαίρετες επεμβάσεις αλλά και λήψη υλικών από την κοίτη του ποταμού, η οποία δεν οριοθετείται. Παραβιάζει ευθέως τη Οδηγία 2000/60 της Ε.Ε., για την προστασία των υδάτων και ορίζει οικολογική παροχή (ελάχιστη, δηλαδή, ποσότητα ύδατος που πρέπει να απομένει στο ρέμα μετά την εκτροπή του νερού) που δεν πληρεί όσα από την ίδια Οδηγία απαιτούνται.

 Αμφισβητεί την ύπαρξη ιχθυοπανίδας στο ρέμα, που αποδεδειγμένα υφίσταται (πέστροφα, είδος Salmo farioides) και, ουσιαστικά, δε λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία και επιβίωσή της και βασίζεται σε μη επικαιροποιημένο χωροταξικό Σχέδιο (ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ), παραβιάζοντας έτσι το άρθρο 24 παρ. 1 και 2, 79 παρ. 8 και 106 παρ. 1 του Συντάγματος και την αρχής της αειφορίας.

 Αποκρύπτει σημαντικά ιστορικά ή και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στοιχεία της περιοχής, όπως ο σημαντικός παραποτάμιος οικισμός των αρχαίων Δολόπων (χρονολογούμενος από τον 3ο π.χ. αι.) με τα σημερινά υπολείμματά του, το πολύ καλά χαραγμένο στο βράχο μονοπάτι μέσω του δολοπικού οικισμού Παλαιοχώρι, η λαξευμένη στο βράχο ιερά Μονή της Παναγίας Πελεκητής, κ.λ.π., που αναμένεται να καταστραφούν ή να υποστούν τις αρνητικές συνέπειες του υπό αδειοδότηση ΜΥΗΕ.

image001

 Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του υπόψη έργου καθώς και οι αναπόφευκτοι περιορισμοί στην περαιτέρω χρήση του υδάτινου δυναμικού του ρέματος για τωρινές ή μελλοντικές ανάγκες, που ΟΥΔΟΛΩΣ στη ΜΠΕ αναφέρονται, καθιστούν κι αυτό το ελάχιστο από την παραγωγή της ενέργειας του 1,57 MW όφελος, ιδιαίτερα δυσανάλογο, συνηγορώντας στη μη ουσιαστική ωφελιμότητα και χρησιμότητά του για την τοπική κοινωνία και οικονομία αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Προτεραιότητες στη χρήση του νερού για λοιπές, έναντι αυτής της λειτουργίας του έργου, ανάγκες (υφιστάμενες ή μελλοντικές) δεν καθορίζονται, δεδομένο που δε συμβαδίζει με την υφιστάμενη νομοθεσία (π.χ. Αστικό Κώδικα) περί του χαρακτήρα του νερού ως φυσικού και δημόσιου αγαθού, προσβάσιμου ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς τόσο στον άνθρωπο όσο και σε κάθε έμβιο ον στη γη.

 Τέλος, το ανωτέρω αναφερόμενο ΜΥΗΕ δεν αποτελεί βιώσιμη, φιλοπεριβαλλοντική επένδυση σύμφωνα με την αρμόδια Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία στην πρόσφατη έκθεσή της για την Βιώσιμη Χρηματοδότηση (σελ. 226, 465) [1] συστήνει να αποφεύγεται εντελώς η κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων ισχύος κάτω των 10 MW, καθώς αυτή οδηγεί σε αύξηση του κατακερματισμού των ποταμών.

image002

 Το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την προστασία των Αγράφων, που στόχο έχει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των Αγράφων και την παράδοσή του στις επόμενες γενιές, διαπιστώνοντας ή έχοντας υπόψη του όλα τα παραπάνω, συμμετείχε ήδη στη διαβούλευση επί της ΜΠΕ του προαναφερόμενου ΜΥΗΕ, εκθέτοντας μια σειρά από τεκμηριωμένα επιχειρήματα και ζητώντας την απόρριψή της, καλούμε δε και κάθε άλλο ευαισθητοποιημένο πολίτη να πράξει ομοίως.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!!!

Για το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων

Γιώργος Καραβίδας και Χρήστος Φασούλας

 

Gia koinonika diktia
Θα μας βρείτε και στα κοινωνικά δίκτυα:
 
01 Masthead
 
02 Twitter 2
 
03 F B
 
04 Youtube   05 flickr  

Ο καιρός στο Καταφύλλι
Σελίδες μελών
Δι@ύγεια - Δήμος Αργιθέας
Δήμος Αργιθέας
Τελευταία άρθρα