Εκτύπωση

Argithea3 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, κ. Ανδρέας Στεργίου, καλεί τα μέλη της Επιτροπής στη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό, την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 και ώρα 12:00, με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα:1ο

Εισήγηση για 8η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Θέμα:2ο

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στην Τ.Κ. Μεσοβουνίου και Καρυάς».

Θέμα:3ο

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στην Τ.Κ. Αργιθέας».

Θέμα:4ο

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Βελτίωση συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών (Α.Μ. 11/2022)».

Θέμα:5ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση για έγκριση όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σταθμών και εγκαταστάσεων σταθερής τηλεφωνίας και σημάτων λήψης και εκπομπής σημάτων.

Θέμα:6ο

Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου.

 Εισηγητής των θεμάτων: Ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Στεργίου.