Εκτύπωση

Argithea3 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας, κ. Παπαδήμας Ηλίας, προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Προέδρους & Εκπροσώπους των τοπικών Κοινοτήτων στη δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό, την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00.

 Η συνεδρίαση θα γίνει δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019, την εγκύκλιο με αρ. 46681/13-07-2022 του ΥΠ.ΕΣ (άρθρο 78 του Ν. 4954/2022), με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα: 1ο
7η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος.
   
Θέμα: 2ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Β΄ τριμηνιαία έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2022.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος.
   
Θέμα: 3ο
Συζήτηση και λήψη απόφαση περί αποδοχή και κατανομή πίστωσης 3.000,00 € και απόδοση στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την επισκευή και συντήρηση των Σχολικών κτιρίων του Δήμου.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κων/νος.
   
Θέμα: 4ο
Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στην Τ.Κ. Αργιθέας».
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος.
   
Θέμα: 5ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κ. Πατσιαούρα Νικολάου του Κωνσταντίνου για χορήγηση βεβαίωσης στον οικισμό Σπηλιά Τ. Κ. Ανθηρού.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας.
   
Θέμα: 6ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κ. Παπαποστόλου Παναγιώτη του Αποστόλου για χορήγηση βεβαίωσης στον οικισμό Βασιλάδες Τ. Κ. Πετρίλου.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας.
   
Θέμα: 7ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ - ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
Εισηγητής:
Δήμαρχος Στεργίου Ανδρέας.

 

Gia koinonika diktia
Θα μας βρείτε και στα κοινωνικά δίκτυα:
 
01 Masthead
 
02 Twitter 2
 
03 F B
 
04 Youtube   05 flickr