Εκτύπωση

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, κ. Τσιβόλας Λάμπρος, καλεί τα μέλη της Επιτροπής στη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό, την Τρίτη 11 Απριλίου 2017 και ώρα 16:00, με το παρακάτω θέμα:

Θέμα: 1ο

Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Θέμα: 2ο

Περί Ορισμού υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπάνης του έργου «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού κατά ένα στύλο στην Πράβα Καταφυλλίου προς οικία Κολομπορδάνη Δημήτρη».

Θέμα: 3ο

Περί Ορισμού υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπάνης του έργου « Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ανθηρού στον οικισμό «ΠΟΤΑΜΙΑ»

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος.