Εκτύπωση

Argithea3Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, κ. Βασίλης Στεργίου, καλεί τα μέλη της Επιτροπής στη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό, το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13:00, με το παρακάτω θέμα:

Θέμα:1ο

Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.