Εκτύπωση

Argithea3 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, κ. Βασίλης Στεργίου, καλεί τα μέλη της Επιτροπής στη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό, την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016 και ώρα 13:00, με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα:1ο
Εισήγηση για 9η Τροποποίηση πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016- τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
 
 
Θέμα:2ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αριθ. 4820/9-8-2016 αίτηση του Κορλού Κων/νου του Θεοφάνη με θέμα: « Διαγραφή προσαυξήσεων από Δημοτικά τέλη».
 
 
Θέμα:3ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αριθ. 2793/21-6-2016 αίτηση του Κοντακτσή Αθανάσιο του Κων/νου με θέμα: «Διαγραφή χρεών του ιδίου, ορθή τιμολόγηση και επαναϋπολογισμός των τελών ύδρευσης οικίας κληρονόμων Γεωργίου Κορλού στην Τ. Κ. Ανθηρού και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων».
 
 
Θέμα:4ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αριθ. 2958/1-7-2016 έγγραφο του εκπροσώπου της Τ. Κ. Αργιθέας με θέμα: «Διαβίβαση γνωμοδότησης επί αιτήσεων Γώγου Αναστασίου και Γώγου Ηλία του Βασιλείου - διαγραφή δημοτικών τελών».

Εισηγητής: κ. Στεργίου Βασίλειος, Αντιδήμαρχος