Εκτύπωση

Argithea3 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας, κ. Σέμπρος Απόστολος, προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Προέδρους & Εκπροσώπους των τοπικών Κοινοτήτων, στη δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στο Ανθηρό, το Σάββατο 23 Ιουλίου 2016 και ώρα 13:00, με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα: 1ο
7η Τροποποίηση πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος.
 
 
Θέμα: 2ο
Α) Τροποποίηση προϋπολογισμού
Β) έγκριση τεύχους προεκτίμησης αμοιβής και
Γ) καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της μελέτης του έργου: "Βελτίωση - ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού στον οικισμό Βασιλάδες Τ.Κ. Πετρίλου Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος.
 
 
Θέμα: 3ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Β΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2016.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος.
 
 
Θέμα: 4ο
Ψήφιση «Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αργιθέας για την περίοδο 2015 - 2019».
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος.
 
 
Θέμα: 5ο
Έγκριση της «Έκθεσης με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αργιθέας για την περίοδο 2015 - 2019».
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος.
 
 
Θέμα: 6ο
‘Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελέτης με και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας μεταφορικών μέσων πρ/σμού 65.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%.
Εισηγητής:
Υπάλληλος Δήμου κα Αθηνά Τσίγκα.
 
 
Θέμα: 7ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας μεταφορικών μέσων
Εισηγητής:
Υπάλληλος Δήμου κα Αθηνά Τσίγκα.
 
 
Θέμα: 8ο
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου "Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας" πρ/σμού 12.000 ευρώ.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος - κα Αθηνά Τσίγκα.
 
 
Θέμα: 9ο
Περί συζήτηση και λήψη απόφασης: α. δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.
β. Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8 kVA ( Νο 0) σε πίλλαρ με αριθμό παροχής 41602156-01 που βρίσκεται στη διεύθυνση θέση Ι. Μ. Σπηλιάς" - στην ΔΕΔΔΗΕ
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος.
 
 
Θέμα: 10ο
Περί συζήτηση και λήψη απόφασης: α. δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.
β. Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης του έργου "συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Πετρίλου στον οικισμό "Βρυσούλες" με κωδικό πελάτη 4415125410182027 - στην ΔΕΔΔΗΕ".
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος.
 
 
Θέμα: 11ο
Περί συζήτηση και λήψη απόφασης: α. δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.
β. Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης του έργου "συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Στεφανιάδας στον οικισμό Αετοχώρι στη θέση "Κάμποι" με κωδικό πελάτη 4415560680182021 - στην ΔΕΔΔΗΕ.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος.
 
 
Θέμα: 12ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης ότι το οικόπεδο ιδιοκτησίας της Μπαμπάτσικου Ελευθερίας που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Βραγκιανών.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος.
 
 
Θέμα: 13ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του κ. Κατσίκη Αλεξάνδρου για χαρακτηρισμό οδού εντός της ιδιοκτησίας του στην Τ.Κ. Καρυάς.
Εισηγητής:
Υπάλληλος Δήμου κα Αθηνά Τσίγκα.
 
 
Θέμα: 14ο
Συζήτηση επί αιτήσεως της κα. Τσέλιου Ρεβέκα - Γιαβρούτα Γεωργία - Κωφού Ιωάννη, σχετικά με βοσκή ζώων άλλων Τοπικών Κοινοτήτων στη Τ.Κ. Θερινού.
Εισηγητής:
Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος.
 
 
Θέμα: 15ο
Συζήτηση και λήψη απόφαση για την διοργάνωση Πολιτιστικών – αθλητικών εκδηλώσεων στον Δήμο 2016.
Εισηγητής:
Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος - Αντιδήμαρχος κ. Αρκούδα Στυλιανή.
 
 
Θέμα: 16ο
Έκδοση του Δήμου Αργιθέας βιβλίου "Το Πετρίλο των Αγράφων κατά της Τουρκοκρατίας" του κ Τσιώλη.
Ψήφιση πίστωσης 600,00 €
Εισηγητής:
Δήμαρχος κ. Λάμπρος Τσιβόλας.
 
 
Θέμα: 17ο
Συμμετοχή του Δήμου Αργιθέας σε ΟΧΕ - Ανάθεση σε Τεχνικό σύμβουλο για την υποστήριξη του Δήμου στο ΟΧΕ Δυτ. Θεσσαλίας.
Ψήφιση πίστωσης 3.720,00 € με ΦΠΑ.
Εισηγητής:
Δήμαρχος κ. Λάμπρος Τσιβόλας.
 
 
Θέμα: 18ο
Περί αποδοχής ή αποποίησης των περιουσιακών στοιχείων του διαθέτη Θεοφάνη Τσατσαρώνη του Δημητρίου.
Εισηγητής:
Πρόεδρος Τ.Κ. Μαράθου Νικολάου Παναγιώτης.
 
 
Θέμα: 19ο
Συζήτηση επί της αιτήσεως του Τοπικού Συμβουλίου Ανθηρού.
Εισηγητής:
Πρόεδρος Δ.Σ. Σέμπρος Απόστολος.