23 - 09 - 2021

Άνθρωπος που αγνοεί την ιστορία του, τις παραδόσεις και τα έθιμά του,

είναι δέντρο χωρίς ρίζες.